Modele pomocy społecznej

… socjalna jest tu bardzo zróżnicowana-Tradycja a uwarunkowania ekonomiczne. Większość Usług organizowanych jest wciąż przez organizacje pomocnicze. NP. to Rodzice dzieci niepełnosprawnych wspierają pomoc Społecznych, Jest jednocześnie à forma aktywizacji. MODELE ukształtowały i tradycje i oczekiwania Społeczne kilku pokoleń. Mają swoje Wady i Zalety. Mówiliśmy o modelach trochę w czasie przeszłym…… w diffĂŠrents krajach, kilka nurtów pomocowych. Un Więc powracający tendanciels nieformalnej Opieki i pomocy rodzinie; pomoc wspólnotowa (sąsiedzi), Pracy Rynek, Ubezpieczenia, Usługi państwa na końcu.

Dopiero te Cztery czynniki diffĂŠrents zakresach wydają się być w sytuacji, w kt Państwo opiekuńcze ogranicza SWS Udział w finansowaniu i organizowaniu pomocy społecznej-Dopiero 4 te czynniki łącznie zaczynają…… zobacz całą notatkę MODELE pomocy społecznej. Modèle skandynawski-socjaldemokratyczny-podstawą jest Prawo do zatrudnienia, zapewniane lub wspierane przez Państwo; Cechy Główne: aktywizacja kobiet ZAWODOWA, założenie, je że potrzeby socjalne obywateli mają być zaspokajane Gł. na rynku pracy, un niezassjone na rynku mają być zaspokajane przez Państwo; Zaspokajanie potrzeb przez Państwo est-środkiem utrzymywania pomocy społecznej jest stromo progresywny système podatkowy: podatki są proporcjonalnie większe w procentach OD dochodów, Dużo większe w lutteur Bogaci/Biedni, Bogaci płacą Dużo więcej proporcjonalnie. Przy wieloletnim okresie prospérité Gospodarek skandynawskich, Państwo mogło zbudować bardzo rozbudowany système Usług socjalnych; gèsta Sieć wielofunkcyjnych Placówek pomocowych przejmowała tradycyjnie opiekuńcze RODZINNE zadania przypisywane kobietom-żłobki, dzienna Opieka, ITD popołudniowa. Priorytetem tej pomocy jest Opieka nad dziećmi. Wytworzyło się poczucie, że KORZYSTANIE z pomocy socjalnej nie stygmatyzuje. Konsekwencja Społeczna modelu: za tym modelem, za jego realizacją poszły zmiany w symfoniach rodzinnym. Przykazywani funkcji opiekuńczych i wychowawczych instytucjom państwowym, Rodzina sprawie się grupą wspieraną przez Państwo w tych swoich funkcjach, które dawniej pełniła Rodzina. Modèle rezydualny-liberalny-(résiduel (?) pozostałość)-najpełniej realizowany w Royaume-Uni i USA. W UK najpełniejszy wyraz Ten modèle uzyskał za czasów Margaret Thatcher, czołowej zwolenniczki liberalizmu.

Categories: Uncategorized